Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

0

Forsendelse og retur

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Partene

Selger er La vita é Bella AS, Havnegaten 2, 4836 Arendal, post@lavita.no, 45110345, 912072002, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Varer på salg tas dessverre ikke imot via angrerett  

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Frakt

Vi sender varene med Posten samme dag som bestillingen kommer inn, så lagt det lar seg gjøre. Pris 69kr som pakke til hentested med PostNord (inntil 5kg) ELLER 70kr / 99kr for pakke inkludert sporing med Posten (Norgespakke 0-10kg, Max 60x60x120cm). Ta kontakt med oss om du har spørsmål om frakt, ønsker postoppkrav eller kun skal ha en liten ting og lurer på hvor mye frakta blir. Skal du bare ha en liten ting - send oss en e-post så sjekker vi nøyaktig hva fraktkostnaden blir. OBS!! Vi gjør oppmerksom på at du ikke får beskjed fra oss når din pakke har ankommet ditt hente sted, du får beskjed fra posten. Vi leverer pakkene på posten, og posten har så ansvar for å levere. Du får sms fra posten / evt hentelapp. Det kan også være lurt å følge med på sporingsnummeret (dersom pakken er sendt som norgespakke) for å ha en oversikt over hvor varene befinner seg. Vi gjør oppmerksom på at pakker sendt som brev verken kan spores eller er forsikret. Dette alternativet velges på egen risiko.

 OBS!! Uavhentede pakker som kommer i retur ilegges et gebyr på 500kr for våre utgifter og tid i forbindelse med ordren. Salgsvarer byttes ikke, og angreretten frafaller ved kjøp av salgsvarer. Salgsvarer som er bestilt men ikke hentes, og dermed returneres til oss vil bli belastet kunden i sin helhet. Varer som kommer i retur fordi den ikke blir hentet innen fristen blir ikke tilbakebetalt. Du får i så tilfelle en tilgodelapp, minus 500kr i gebyr.

Varer som sendes i retur uten at vi PÅ FORHÅND har fått beskjed om at du skal returnere vare(r) vil ikke bli tilbakebetalt. Du får da tilgodelapp på varen(e)s beløp. Det samme gjelder i tilfeller hvor angrerettskjema ikke ligger vedlagt. 

 

Avbestilling

Kontakt oss på tlf 45 11 03 45 eller epost: post@lavita.no for å avbestille ordrer som ikke enda er sendt..

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid, gi La vita é Bella skriftlig beskjed til post@lavita.no eller La vita e Bella, Havnegaten 2, 4836 Arendal om at du vil påberope deg mangelen. Varer sendt som norgespakke er automatisk forsikret for inntil 10.000 nok. Skulle du motta varer sendt som norgespakke som er ødelagt, kan du fylle ut skadeskjema her: http://www.posten.no/extapp/forms/kats/customerservices/new_complaint . Varer sendt som brev skjer på kundens risiko og gir ikke rett til erstatning fra oss. Om du vil være på den sikre siden kan det lønne seg å velge norgespakke. Vi pakker inn varene så godt vi kan med bobleplast, silkepapir og papp. Desverre kan vi ikke stå ansvarlige for hvordan posten behandler pakkene under transport. Uavhentede pakker som kommer i retur ilegges et gebyr på 500kr for våre utgifter og tid i forbindelse med ordren. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Kontornr: 2801.33.73142

 

Angrerett

Obs obs! Salgsvarer, spiselige varer (kaffe / te / søtsaker / krydder mm) og maling / voks byttes ikke! Bestillingsvarer og salgsvarer tas heller ikke i retur.

 

 

If you live in an other country than Norway, please contact us and we will shipp to you!